Vi vill bidra till en levande planet!

Enligt FN hotas en miljon växt- och djurarter av utrotning och aldrig förr har naturen varit under så stor press som nu. Wildhood Foundation arbetar för att öka skyddet av hotade arter och ekosystem med fokus på de mest utsatta arterna elefant, noshörning och lejon. Insamlingen går till utvalda lokala insatser som på plats i några av södra Afrikas mest drabbade områden försvarar de vilda djuren mot tjuvjakt och illegal handel.

I den här filmen får ni möta den kvinnliga parkvaktsstyrkan Akashinga som skyddar en av Afrikas sista stora elefantpopulationer i Zambezidalen, Zimbabwe.

WILDHOODS ARBETE GÅR UT PÅ ATT:

• Möjliggöra insatser som på plats i Afrika skyddar vilda djur
• Öka kunskapen om hotet mot vilda djur och deras miljöer
• Påverka opinion och lagstiftning genom debatt och policyarbete

WILDHOOD FINANSIERAR:

• Utbildning och bemanning av kvinnliga parkvakter
• Löner, uniformer och utrustning till kvinnliga parkvakter
• Hundar som tränas för att hitta djurdelar, vapen och ammunition
• Stipendier till skolbarn i områden som omger vildmarken

Stötta Wildhood

”Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Sedan starten 2016 har vi samlat in över 12 miljoner kronor och idag bidrar vi till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!”

 

– Filippa Tarras-Wahlberg, Grundare av Wildhood Foundation